Nr VIN

Numer VIN (Vehicle Identification Number) potocznie NUMER NADWOZIA jest złożonym zestawem znaków, który zostaje nadany pojazdowi przez producenta w celu jego identyfikacji. Istnieje norma ISO 3779 – 1983, która określa treść i budowę numeru identyfikacyjnego pojazdu, dzięki czemu może zostać stworzony jednolity dla całego świata system numerów identyfikacyjnych pojazdów samochodowych.

VIN składa się z trzech części:

 Nr VIN

WMI:

światowy symbol producenta – stanowi kod, który jest przydzielany producentowi w celu jego identyfikacji. Kod składa się z 3 znaków (liter lub cyfry), nadawanych przez odpowiedni urząd kraju w którym zlokalizowana jest siedziba producenta, w porozumieniu z międzynarodową organizacją ds. normalizacji ISO lub jej krajowym przedstawicielstwem.

VDS:

części opisującą pojazd – składającą się z sześciu znaków, dających ogólny opis i charakterystykę pojazdu. Znaki oraz ich kolejność i znaczenie określane są przez producenta. Nie używane przez producenta pozycje są wypełniane wybranymi przez niego znakami bez określonego znaczenia.

VIS:

części wyróżniającej pojazdy – ostatnie osiem znaków przy czym ostatnie cztery są cyframi. Jeżeli producent zamierza podać rok produkcji i/lub zakład produkcyjny, zaleca się, aby rok produkcji podawać na pierwszej a zakład na drugiej pozycji VIS-u. Przez „rok” rozumie się rok kalendarzowy, w którym wyprodukowano pojazd, lub rok modelowy pojazdu zgodnie z ustaleniem przyjętym przez producenta.

(za autobaza.pl)

W sieci możemy znaleźć wiele stron internetowych, za pomocą których możemy sprawdzić nr VIN naszego pojazdu. Sprawdzenie to polega najczęściej na określeniu marki, modelu, roku produkcji i kraju w którym dany samochód wyprodukowano. Jeśli producent zawarł w nr VIN więcej informacji (linia, typ nadwozia, miejsce montażu itp.) to te wiadomości również możemy uzyskać.

Jedną ze stron umożliwiających identyfikację pojazdu za pomocą nr VIN jest witryna www.autobaza.pl

Strona umożliwia sprawdzenie 3 pojazdów na dobę z jednego komputera (adresu IP) w trybie niekomercyjnym. Poza danymi specyfikacyjnymi pojazdu, strona sprawdza też czy samochód nie figuruje w policyjnych rejestrach aut skradzionych. Tryb komercyjny (informacje na podstronie „Zakupy”) umożliwia wyświetlenie większej ilości informacji, oraz w zależności od opcji wykupionego dostępu znosi dobowe limity sprawdzeń.

Strony sprawdzające nr VIN mogą takie jak autobaza.pl mogą być przydatne szczególnie dla kupujących używane samochody.  Sprawdzenie nr VIN poprzez Internet nie zajmuje wiele czasu, a może nam pozwolić uniknąć przykrych niespodzianek już po zakupie/sprowadzeniu używanego samochodu.

Tagi: , ,

Komentarze są wyłączone.